Preskoči novice spletnega mesta

Novice spletnega mesta

Slika od Ivan Jovan
Študenti in študentke 2017/2018
od Ivan Jovan - ponedeljek, 28. maj 2018, 15:04 pop.
 

Novi čas, novi izzivi. Informatika se spreminja kot voda v reki, vsak val prinese spremembo in to morajo slušatelji razumeti, da je tudi znanje podobno temu toku. Nenehno je treba sprejemati nove valove, če želiš biti v toku s časom.

 
Slika od Ivan Jovan
Generacija VOK 2015/2016
od Ivan Jovan - torek, 15. december 2015, 20:56 pop.
 

Z vsako novo generacijo se pojavlja snov v informatiki, ki postaja vplivna pri poučevanju. V tem trenutku je oblačna tehnologija (Cloud computing) tisto znanje, ki je uporabniško najbolj zanimivo. Študentje in študentke poglabljajo znanja o uporabi te tehnologije.

 
Slika od Ivan Jovan
Deset let od začetka
od Ivan Jovan - petek, 21. marec 2014, 10:23 dop.
 

Deset let je minilo od prve generacije študentov, ki je poslušala predavanje RAI na višji šoli. Tudi današnja generacija z zanimanjem spremlja učno snov, ki se je v teh letih precej spremenila. Sprememba je posledica zelo hitro spreminjajoče se informacijske tehnologije!

 
Slika od Ivan Jovan
Nov učbenik za novo generacijo
od Ivan Jovan - sobota, 2. junij 2012, 14:23 pop.
 

V študijskem letu 2011/12 je bil potrjen nov višješolski učbenike Tehnično risanje in dokumentacija od Ministrstva za šolstvo in šport. Učbenik se uporablja za generacijo študentov Varstva okolja in komunala 2011/12

 
Slika od Ivan Jovan
Tudi 3. generacija je prisluhnila
od Ivan Jovan - ponedeljek, 9. maj 2011, 18:23 pop.
 

Tako kot ostale, je tudi 3. generacija je prisluhnila predavanju iz tehničnega risanja in dokumentiranja. Ob predavanju so predvidene praktične vaje risanja s programom SolidWorks. Poleg tega predmeta bodo slušatelji še deležni informacijski znanj z praktičnimi vajami.

 
Slika od Ivan Jovan
Varstvo okolja in kom. 2. generacija
od Ivan Jovan - ponedeljek, 3. maj 2010, 12:23 pop.
 

Generacija bodočih inženirjev varstva okolja in komunale zavzeto osvaja znanja,ki so potrebna za uspešno opravljanje nalog na tem področju. Druga generacija po redu dokazuje da je bodočnost tega poklica zelo velika, saj se v svetu stopnjujejo problemi z okoljem in odpadki.
 

Preskoči predmeti na voljo

Predmeti na voljo

Splošni cilji
Študent:
- razvija spretnosti grafične ponazoritve pojavov, procesov, objektov in naprav;
- uporablja grafične vire, načrte in karte pri reševanju problemov v poklicu;
- razvija komunikativnost;
- pridobiva sposobnost povezovanja znanj različnih strokovnih področij;
- izpopolnjuje poklicno identiteto, profesionalnost in odgovornost;
- se navaja na delo v skupinah.

Spoznavanje informacijske tehnologije. Uporabna računalniška znanja.


Preskoči Koledar

Koledar