Skip novice spletnega mesta

Novice spletnega mesta

Picture of Ivan Jovan
Študenti in študentke 2017/2018
by Ivan Jovan - Monday, 28 May 2018, 3:04 PM
 

Novi čas, novi izzivi. Informatika se spreminja kot voda v reki, vsak val prinese spremembo in to morajo slušatelji razumeti, da je tudi znanje podobno temu toku. Nenehno je treba sprejemati nove valove, če želiš biti v toku s časom.

 
Picture of Ivan Jovan
Generacija VOK 2015/2016
by Ivan Jovan - Tuesday, 15 December 2015, 8:56 PM
 

Z vsako novo generacijo se pojavlja snov v informatiki, ki postaja vplivna pri poučevanju. V tem trenutku je oblačna tehnologija (Cloud computing) tisto znanje, ki je uporabniško najbolj zanimivo. Študentje in študentke poglabljajo znanja o uporabi te tehnologije.

 
Picture of Ivan Jovan
Deset let od začetka
by Ivan Jovan - Friday, 21 March 2014, 10:23 AM
 

Deset let je minilo od prve generacije študentov, ki je poslušala predavanje RAI na višji šoli. Tudi današnja generacija z zanimanjem spremlja učno snov, ki se je v teh letih precej spremenila. Sprememba je posledica zelo hitro spreminjajoče se informacijske tehnologije!

 
Picture of Ivan Jovan
Nov učbenik za novo generacijo
by Ivan Jovan - Saturday, 2 June 2012, 2:23 PM
 

V študijskem letu 2011/12 je bil potrjen nov višješolski učbenike Tehnično risanje in dokumentacija od Ministrstva za šolstvo in šport. Učbenik se uporablja za generacijo študentov Varstva okolja in komunala 2011/12

 
Picture of Ivan Jovan
Tudi 3. generacija je prisluhnila
by Ivan Jovan - Monday, 9 May 2011, 6:23 PM
 

Tako kot ostale, je tudi 3. generacija je prisluhnila predavanju iz tehničnega risanja in dokumentiranja. Ob predavanju so predvidene praktične vaje risanja s programom SolidWorks. Poleg tega predmeta bodo slušatelji še deležni informacijski znanj z praktičnimi vajami.

 
Picture of Ivan Jovan
Varstvo okolja in kom. 2. generacija
by Ivan Jovan - Monday, 3 May 2010, 12:23 PM
 

Generacija bodočih inženirjev varstva okolja in komunale zavzeto osvaja znanja,ki so potrebna za uspešno opravljanje nalog na tem področju. Druga generacija po redu dokazuje da je bodočnost tega poklica zelo velika, saj se v svetu stopnjujejo problemi z okoljem in odpadki.
 

Skip available courses

Available courses

Splošni cilji
Študent:
- razvija spretnosti grafične ponazoritve pojavov, procesov, objektov in naprav;
- uporablja grafične vire, načrte in karte pri reševanju problemov v poklicu;
- razvija komunikativnost;
- pridobiva sposobnost povezovanja znanj različnih strokovnih področij;
- izpopolnjuje poklicno identiteto, profesionalnost in odgovornost;
- se navaja na delo v skupinah.

Spoznavanje informacijske tehnologije. Uporabna računalniška znanja.


Skip Calendar

Calendar